University of Minnesota
Center for Holocaust & Genocide Studies
chgs@umn.edu
612-624-0256


CHGS

 • To Remember - The Outstanding Deed :
 • Foto

  Foto - Raoul Wallenberg

  gateway
  doorway
  doorway
  Raoul Wallenberg

  Överst från vänster:

  Den gamla svenska beskickningen i Budapest, Minerva utca 3 / a-b.

  Portar till de av svenska staten skyddade husen på Pannonia utca 36 och Katona József utca 31.

  Raoul Wallenberg i sitt arbestrum den 26/11 1944.

  Portar till de skyddade husen på Pozsonyi ut 3, Pannonia utca 8 och Pozsonyi ut 3

  doorway
  doorway
  doorway

  Foto:  omslagsbilden – Hans Hammarskiöld, portarna – Lenke Rothman, Raoul Wallenberg – Tom Veres.

  Produktion: Riksdagens informationsenhet.  Tryck:  TryckeriEtt, 1998.